سایت مرکز فقهی • خارج
 • سطح
  • پایه 7
   • فقه 1 (مکاسب محرمه از ابتدا)
    • استاد رضی {1400}
    • استاد آزاد منش {1400}
   • اصول 1 (رسائل از ابتدا)
    • استاد قدوسی {1400}
    • استاد حسینی نسب {1400}
  • پایه 8
  • پایه 9
  • پایه 10
   • فقه 7 (از شروط عوضین)
    • استاد نظری {1400}
   • اصول 7 (کفایه از ابتدا)
    • استاد قاسمی {1400}
    • استاد صرفی {1400}
   • فقه 9 (از اول خیارات)
    • استاد آزاد منش {1400}
    • استاد رحمان پور {1400}
  • پایه 11
   • فقه 11 (از القول فی ماهیه العیب)
    • استاد شورگشتی {1400}
   • اصول 9 (کفایه از المقصد السابع الاصول العملیه)
    • استاد صرفی {1400}
   • اصول 11 (کفایه از المقصد الثانی فی النواهی)
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.