سایت مرکز فقهی
چکیده قطع و علم اجمالی به أحکام و یا موضوعات أحکام یکی از امور بسیار مورد ابتلاء است، اوّلین و اساسی ترین بحث در مورد آن در علم اصول، مسأله ی تأثیر یا عدم تأثیر آن در تنجیز تکلیف است زیرا در صورت عدم...
چکیده عقد بیع هر گاه به صورت تعلیقی باشد، باطل است زیرا تعلیق در عقود، موجب فساد عقد می شود، بنابراین در معاملات مرسوم این عقد به صورت مطلق، انجام می شود. در این مقاله به بررسی مقتضای اطلاق عقد بیع،...
چکیده : صفت عدالت با عنوان یک صفت درونی و مخفی در افراد، مورد توجه شرع در بسیاری از احکام و دستورات میباشد و در برخی از مناصب دینی نظیر قضاوت و اجتهاد و امامت جماعت و ... به عنوان رکن اصلی مورد توجه...
چکیده گفته شده امروزه مصادیقی از حق وجود دارد که مندرج تحت هیچ کدام از حق عینی و شخصی نمی شود، بلکه داخل در قسم سومی از حقوق، به نام حقوق معنوی یا حقوق فکری می شوند. حق عینی مرتبط به عین خارجی خاص...
چکیده طبق این قاعده تمام اموری که باعث سلطه کافر بر مسلم شود می توان آن امر را چه اگر از تکالیف هم باشد حرام خواهد بود.دلیل عمده نیز آیه شریفه نفی سبیل است: الَّذينَ يَتَرَبَّصُونَ بِکُمْ فَإِنْ کانَ...
چکیده طبق این قاعده تمام اموری که باعث سلطه کافر بر مسلم شود می توان آن امر را چه اگر از تکالیف هم باشد حرام خواهد بود.دلیل عمده نیز آیه شریفه نفی سبیل است: الَّذينَ يَتَرَبَّصُونَ بِکُمْ فَإِنْ کانَ...
مقدمه یکی از مباحثی که در باب صلاة مسافر فراوان کاربرد دارد و فقهاء به آن تمسک جسته اند اصالة التمام است و در کلیه مباحثی که از قصر و تمام صحبت به میان آمده است این اصل نیز مطرح شده است و لکن این اصل...
چکیده: مقاله حاضر به دنبال اصطیاد دیدگاه علمای علم اصول در رابطه با این مسئله است که، آیا امکان دارد عبد، امتثال اول خود از امر شارع را نادیده بگیرد، و امتثال دیگری را به عنوان بدل از امتثال اول،...
چکیده: انقلاب نسبت، بابی است مهم در تعارض، که محل نقض و ابرام بسیاری از علماء قرار گرفته است. پذیرش آن، تعارض مستقر را به غیر مستقر تبدیل می کند لذا نقش بسزایی در استنباط فقهی ایفاء می کند. هر فقهی...
چکيده يکي از مهمتري منابعي که معارف اديان آسماني را به نسل هاي بعدي منتقل کرده،  منقولاتي است که از پيشوايان ديني به آنها رسيده است. بالتبع يکي از جهات مهم در بررسي اين منقولات اثبات حجيت صدور آنهاست...

صفحه‌ها

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.