سایت مرکز فقهی

چکیده:
مقاله حاضر به دنبال اصطیاد دیدگاه علمای علم اصول در رابطه با این مسئله است که، آیا امکان دارد عبد، امتثال اول خود از امر شارع را نادیده بگیرد، و امتثال دیگری را به عنوان بدل از امتثال اول، انجام دهد، یا اینکه تبدیل امتثال امکان ندارد. جایگاه ویژه این مسئله در کتب اصولی متاخر غیر قابل انکار است.
نوشتار حاضر با استفاده از روش تحقيق توصيفى و تحليلى با بررسی نظر علمای علم اصول در رابطه با تبدیل امتثال می¬پردازد. از این رو پس از ذکر مباحث مقدماتی از قبیل بیان مساله و پیشینه و نیز شناخت مفردات مقاله، نظرات علما بیان و مورد بررسی قرار گرفته است.
 بعضی مانند محقق خراسانی، محقق نایینی و مرحوم بروجردی، قائل به جواز تبدیل امتثال گردیده¬اند، و بعضی مانند محقق عراقی، محقق اصفهانی، امام خمینی، مرحوم خوئی،  و شهید صدر قول به استحاله تبدیل امتثال را پذیرفته¬اند. به نظر می¬رسد حق با قائلین به استحاله تبدیل امتثال است.
روایات نماز آیات از محل بحث خارج است، روایات اعاده نماز به جماعت، نیز نمی¬توانند مصداق بحث تبدیل امتثال باشند، چون یا از جهت از سند مشکل دارند یا از جهت دلالت.

دانش پژوه:سید عبدالحسین موسوی نیا

تذکر:اصل مقاله در معاونت آموزش مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام موجود می باشد.متقاضیان میتوانند جهت دریافت مقاله نام و شماره تلفن خود و نام مقاله مورد درخواست را به سامانه 50001000522790 پیامک نمایند.

تعداد بازدید :606
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.