سایت مرکز فقهی
مقدمه جامعه امروز در تلاطم دريای خروشان انديشه‌‌ها و نگرش‌‌های گوناگون؛ بستر تحولات فراوانی را برای انسان فراهم ساخته است. 
انسانی كه چه در محيط پيرامون و چه در فراخنای روحيات خود دچار تحولات و دگرگونی‌‌های متفاوت است. خلقت آدمی او را هماره در آزمونی اساسی قرار داده است. آنجا كه به ارادة خداوندی انسان را به دو مسير هدايت می‌‌كند «و هديناه النّجدين» و آدمی را با سعه وجوديش بدون اكراه در معرض انتخاب قرار می‌‌دهد «لااكراه في الدين» آدمی انتخابگر است.  دو بستر برای او مهيا گشته است. بستری...
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.