سایت مرکز فقهی
چکیده  مقاله پیش رو به بررسی مقدمه واجب و مسائل مرتبط با آن می پردازد. اگر چه بحث مذکور از منظر برخی فاقد ثمره عملی است لکن از لحاظ پیش فرض ها و مقدمات بحث ، نتایج مهمی را به همراه دارد. در این مقاله...
چکیده : این مقاله به بررسی واجب مشروط و چالش مطرح شده در آن یعنی تنافی بین مشروط بودن و فعلی بودن اختصاص دارد. دغدغه اصلی نویسنده از پرداختن به این موضوع بیشتر از عنوان مقاله ، بررسی و تحلیل پیش فرض...

صفحه‌ها

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.