سایت مرکز فقهی
سال موضوع صوت
1401 روش شناسی کاربردی اجتهاد فقهی سید محمد رضا واعظی
پیوستاندازه
Audio icon روش شناسی. جلسه ۱.mp315.15 مگابایت
Audio icon روش شناسی. جلسه ۲.mp315.76 مگابایت
Audio icon روش شناسی. جلسه ۳.mp312.77 مگابایت
Audio icon روش شناسی. جلسه ۴.mp316.46 مگابایت
Audio icon روش شناسی. جلسه ۵.mp311.92 مگابایت
Audio icon روش شناسی. جلسه ۶.mp312.24 مگابایت
Audio icon روش شناسی. جلسه ۷.mp315.52 مگابایت
Audio icon روش شناسی. جلسه ۸.mp315.31 مگابایت
Audio icon روش شناسی. جلسه ۹.mp310.4 مگابایت
Audio icon روش شناسی. جلسه ۱۰.mp312.9 مگابایت
Audio icon روش شناسی. جلسه ۱۱.mp315.18 مگابایت
Audio icon روش شناسی. جلسه ۱۲.mp310.34 مگابایت
Audio icon روش شناسی. جلسه ۱۳.mp313.54 مگابایت
Audio icon روش شناسی. جلسه ۱۴.mp314.68 مگابایت
Audio icon روش شناسی. جلسه ۱۵.mp313.99 مگابایت
Audio icon روش شناسی. جلسه ۱۶.mp313.19 مگابایت
Audio icon روش شناسی. جلسه ۱۷.mp313.64 مگابایت
Audio icon روش شناسی. جلسه ۱۸.mp310.38 مگابایت
Audio icon روش شناسی. جلسه ۱۹.mp39.94 مگابایت
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.