سایت مرکز فقهی
سال موضوع صوت
1402 استادنجفی بستان(سیره و ارتکاز عقلایی و متشرعه)
پیوستاندازه
Audio icon جلسه 1.mp39.17 مگابایت
Audio icon جلسه 2.mp310.73 مگابایت
Audio icon جلسه 3.mp39.74 مگابایت
Audio icon جلسه 4.mp310.1 مگابایت
Audio icon جلسه 5.mp310.15 مگابایت
Audio icon جلسه 6.mp311.96 مگابایت
Audio icon جلسه 7.mp312.78 مگابایت
Audio icon جلسه 8.mp310.08 مگابایت
Audio icon جلسه 9.mp37.32 مگابایت
Audio icon جلسه 10.mp312.16 مگابایت
Audio icon جلسه 11.mp310.07 مگابایت
Audio icon جلسه 12.mp311.06 مگابایت
Audio icon جلسه 13.mp310.82 مگابایت
Audio icon جلسه 14.mp310.61 مگابایت
Audio icon جلسه 15.mp315.63 مگابایت
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.