سایت مرکز فقهی
سال موضوع صوت
1402 استاد ساویز (اصل لزوم در قراردادها)
پیوستاندازه
Audio icon جلسه 115.32 مگابایت
Audio icon جلسه 212.46 مگابایت
Audio icon جلسه 311.12 مگابایت
Audio icon جلسه 411.94 مگابایت
Audio icon جلسه 512.16 مگابایت
Audio icon جلسه 610.81 مگابایت
Audio icon جلسه 710.93 مگابایت
Audio icon جلسه 811.09 مگابایت
Audio icon جلسه 911.82 مگابایت
Audio icon جلسه 1011.95 مگابایت
Audio icon جلسه 1111.25 مگابایت
Audio icon جلسه 1211.9 مگابایت
Audio icon جلسه 1312.34 مگابایت
Audio icon جلسه 1412.41 مگابایت
Audio icon جلسه 1511.26 مگابایت
Audio icon جلسه 1611.99 مگابایت
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.