سایت مرکز فقهی
سال شماره جلسه موضوع صوت
1400 25 استاد آل یاسین {1400}
پیوستاندازه
Audio icon استصحاب سوم آبان ماه.mp351.99 مگابایت
1400 26 استاد آل یاسین {1400}
پیوستاندازه
Audio icon استصحاب چهارم آبان ماه.mp355.95 مگابایت
1400 27 استاد آل یاسین {1400}
پیوستاندازه
Audio icon استصحاب پنجم آبان ماه.mp340.74 مگابایت
1400 28 استاد آل یاسین {1400}
پیوستاندازه
Audio icon استصحاب هشتم آبان ماه.mp358.17 مگابایت
1400 29 استاد آل یاسین {1400}
پیوستاندازه
Audio icon استصحاب نهم آبان ماه.mp329.65 مگابایت
1400 30 استاد آل یاسین {1400}
پیوستاندازه
Audio icon استصحاب دهم آبان ماه.mp347.96 مگابایت
1400 31 استاد آل یاسین {1400}
پیوستاندازه
Audio icon استصحاب یازدهم آبان ماه.mp330.61 مگابایت
1400 32 استاد آل یاسین {1400}
پیوستاندازه
Audio icon استصحاب دوازدهم آبان ماه.mp329.36 مگابایت
1400 33 استاد آل یاسین {1400}
پیوستاندازه
Audio icon استصحاب پانزدهم آبان ماه.mp333.47 مگابایت
1400 34 استاد آل یاسین {1400}
پیوستاندازه
Audio icon استصحاب شانزده آبان ماه.mp332.08 مگابایت

صفحه‌ها

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.