سایت مرکز فقهی
موضوع صوت
استماع دوره درس خارج و تحصیل موفق
پیوستاندازه
Audio icon درس تحصیل موفق در خارج ، اخلاق و معنویت – استاد آیت الله شب زنده دار22.82 مگابایت
استماع دوره درس خارج و تحصیل موفق
پیوستاندازه
Audio icon روش شناسی تحصیل در خارج - استاد آیت الله علیدوست19.1 مگابایت
استماع دوره درس خارج و تحصیل موفق
پیوستاندازه
Audio icon اهداف آموزشی مقطع خارج - استاد حسینی نسب19.27 مگابایت
استماع دوره درس خارج و تحصیل موفق
پیوستاندازه
Audio icon فقه در مقطع خارج - استاد غلامی23.43 مگابایت
استماع دوره درس خارج و تحصیل موفق
پیوستاندازه
Audio icon حوزه انقلابی و تولید علم - استاد عالم زاده نوری22.6 مگابایت
استماع دوره درس خارج و تحصیل موفق
پیوستاندازه
Audio icon تقریر نویسی در مقطع خارج - استاد ظهیری37.37 مگابایت
استماع دوره درس خارج و تحصیل موفق
پیوستاندازه
Audio icon پژوهش در مقطع خارج - استاد میر معزی23.29 مگابایت
استماع دوره درس خارج و تحصیل موفق
پیوستاندازه
Audio icon روش های تدریس در مقطع خارج - استاد تعظیمی فر37.11 مگابایت
استماع دوره درس خارج و تحصیل موفق
پیوستاندازه
Audio icon فقه مضاف - استاد مقیمی27.77 مگابایت
استماع دوره درس خارج و تحصیل موفق
پیوستاندازه
Audio icon اصول فقه در مقطع خارج - استاد حسینی نسب21.57 مگابایت
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.