سایت مرکز فقهی
سال موضوع صوت
1400 استاد قاسمی {1400}
پیوستاندازه
Audio icon استاد قاسمی ۲ آذر اصول .mp334.57 مگابایت
1399 استاد قاسمی {1400}
پیوستاندازه
Audio icon استاد قاسمی ۱ آذر اصول .mp332.04 مگابایت
1400 استاد قاسمی {1400}
پیوستاندازه
Audio icon 6.9.1400 .mp319.25 مگابایت
1400 استاد قاسمی {1400}
پیوستاندازه
Audio icon 9.9.1400 .mp320.87 مگابایت
1400 استاد قاسمی {1400}
پیوستاندازه
Audio icon 10.9.1400 .mp337.04 مگابایت
1400 استاد قاسمی {1400}
پیوستاندازه
Audio icon 13.9.1400 .mp324.73 مگابایت
1400 استاد قاسمی {1400}
پیوستاندازه
Audio icon 14.9.1400 .mp319.94 مگابایت
1400 استاد قاسمی {1400}
پیوستاندازه
Audio icon 15.9.1400 .mp327.21 مگابایت
1400 استاد قاسمی {1400}
پیوستاندازه
Audio icon 3.9.1400.mp345.61 مگابایت
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.