سایت مرکز فقهی
موضوع صوت دروس
سلسله دروس فقه‌های مضاف آیت الله علیدوست (روش‌شناسی استنباط احکام مستحدث و فقه امنیت)
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.