سایت مرکز فقهی
سال موضوع صوت
1402 استاد علیدوست(اصول فقه کاربردی روش تقنین)
پیوستاندازه
Audio icon karbordi-1.mp311.62 مگابایت
Audio icon karbordi-2.mp313.32 مگابایت
Audio icon karbordi-3.mp315.05 مگابایت
Audio icon karbordi-4.mp314.12 مگابایت
Audio icon karbordi-5.mp314.52 مگابایت
Audio icon karbordi-6.mp314.42 مگابایت
Audio icon karbordi-7.mp312.58 مگابایت
Audio icon karbordi-8.mp314.49 مگابایت
Audio icon karbordi-9.mp313.59 مگابایت
Audio icon karbordi-10.mp314.85 مگابایت
Audio icon karbordi-11.mp314.59 مگابایت
Audio icon karbordi-12.mp314.49 مگابایت
Audio icon karbordi-13.mp313.02 مگابایت
Audio icon karbordi-14.mp312.65 مگابایت
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.