سایت مرکز فقهی
سال موضوع صوت
1402 استاد عشایری(تعمیم حکم ا ز موضوع منصوص به موضوع غیر منصوص)
پیوستاندازه
Audio icon تعمیم حکم به موضوع غیرمنصوص جلسه اول.mp39.38 مگابایت
Audio icon تعمیم حکم به موضوعات غیرمنصوص جلسه ۲.mp311.29 مگابایت
Audio icon تعمیم حکم جلسه۳.mp310.8 مگابایت
Audio icon تعمیم حکم جلسه۴.mp311.41 مگابایت
Audio icon تعمیم حکم جلسه۵.mp311.26 مگابایت
Audio icon تعمیم حکم جلسه6.mp310.92 مگابایت
Audio icon تعمیم حکم جلسه۷.mp310.26 مگابایت
Audio icon تعمیم حکم جلسه۸.mp311.42 مگابایت
Audio icon تعمیم حکم جلسه9.mp36.46 مگابایت
Audio icon تعمیم حکم جلسه۱۰.mp312.3 مگابایت
Audio icon تعمیم حکم جلسه۱۱.mp39.99 مگابایت
Audio icon تعمیم حکم جلسه۱۲.mp311.79 مگابایت
Audio icon تعمیم حکم جلسه۱۳.mp310.22 مگابایت
Audio icon تعمیم حکم جلسه۱۴.mp310.66 مگابایت
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.