سایت مرکز فقهی
سال موضوع صوت
1401 استماع بحث تاریخ فقه و اجتهاد استاد رضا اسلامی
پیوستاندازه
Audio icon 1.mp315.05 مگابایت
Audio icon 2.mp315.5 مگابایت
Audio icon 3.mp318.4 مگابایت
Audio icon 4.mp312.54 مگابایت
Audio icon 5.mp314.43 مگابایت
Audio icon 6.mp314.31 مگابایت
Audio icon 7.mp315.46 مگابایت
Audio icon 8.mp311.02 مگابایت
Audio icon 9.mp314.24 مگابایت
Audio icon 10.mp312.82 مگابایت
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.