سایت مرکز فقهی
سال موضوع صوت
1402 استاد ساویز (استصحاب عدم ازلی)
پیوستاندازه
Audio icon جلسه 113.47 مگابایت
Audio icon جلسه 215.62 مگابایت
Audio icon جلسه 312.19 مگابایت
Audio icon جلسه 412.9 مگابایت
Audio icon جلسه 511.56 مگابایت
Audio icon جلسه 612.86 مگابایت
Audio icon جلسه 712.67 مگابایت
Audio icon جلسه 812.86 مگابایت
Audio icon جلسه 914.5 مگابایت
Audio icon جلسه 1012.52 مگابایت
Audio icon جلسه 1113.04 مگابایت
Audio icon جلسه 1214.39 مگابایت
Audio icon جلسه 1315.17 مگابایت
Audio icon جلسه 1411.69 مگابایت
Audio icon جلسه 1513.12 مگابایت
Audio icon جلسه 1613.53 مگابایت
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.