سایت مرکز فقهی
چکیده
حق از عناوینی است که معاملات و قواعد فقهی وحقوقی مربوط به معاملات بر روشن شدن ان متوقف است . آثار و میزات حق از جمله نقل و انتقال واسقاط مورد اختلاف بین فقهای عظام واقع شده است .
برای بررسی قواعد معاملات اعم از قواعد خاص وعام ، باید ماهیت حق در لغت واصطلاح وآثار ان تبین شود تا مشخص شود که مثلا سبق یا تالیف یا سرقفلی و..... مصادیق برای حق می باشند یا مصادیق برای حکم می باشند تا اثرات ان دو بر انها مترتب گردد.
حق در لغت عبارت است از امری ثابت ومستحکم که داری تغییر وتبدیل...
چکیده
گفته شده امروزه مصادیقی از حق وجود دارد که مندرج تحت هیچ کدام از حق عینی و شخصی نمی شود، بلکه داخل در قسم سومی از حقوق، به نام حقوق معنوی یا حقوق فکری می شوند. حق عینی مرتبط به عین خارجی خاص بود، و حق شخصی حقی بود که بر عهده شخص خاصی بود که فعل یا امتناع او مقصود بود، اما در حقوق معنوی این چنین نیست.  مصادیق حقوق معنوی، عبارت اند از حق تالیف یا حق اختراع یا علائم تجاری خاصی که متعلق به کسی است که آن علامت تجاری را ایجاد کرده است ، وامثال آن.
باید بحث کنیم آیا حقوق معنوی به...
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.