سایت مرکز فقهی

چکیده
اصول عملیه از یک جهت به دو بخش تقسیم می شوند : اصل مصحح و اصل متمم .
اصل مصحح اصلی می باشد که زمانی که در عملی جاری شود و آن عمل را تصحیح می کند به گونه ای که اگر این اصل جاری نشود عمل باطل می شود .
اما اصل متمم اصلی می باشد که حتی اگر جاری نشود نیز عمل صحیح است و تأثیر آن در عمل این است که در صورت جریان ، حکم به کامل بودن عمل می کند و می گوید عمل با تمام شرائط و اجزاء آورده شده است .
در این مقاله ابتدا در مورد ماهیت این دو اصل بحث می شود و سپس مثال های فقهی که این دو اصل در آن جاری می شوند ذکر می شود و اما بخش اصلی این مقاله به این موضوع می پردازد که در صورت وجود علم اجمالی به جریان یکی از این دو اصل ، آیا این دو اصل با هم تعارض و تساقط می کنند یا آنکه یکی از آنها بر دیگری مقدم می شود.

محقق:سید مصطفی پنجتنیان

تذکر:اصل مقاله در معاونت آموزش مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام موجود می باشد.متقاضیان میتوانند جهت دریافت مقاله نام و شماره تلفن خود و نام مقاله مورد درخواست را به سامانه 50001000522790 پیامک نمایند.

تعداد بازدید :675
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.