سایت مرکز فقهی
چکیده
قطع و علم اجمالی به أحکام و یا موضوعات أحکام یکی از امور بسیار مورد ابتلاء است، اوّلین و اساسی ترین بحث در مورد آن در علم اصول، مسأله ی تأثیر یا عدم تأثیر آن در تنجیز تکلیف است زیرا در صورت عدم تأثیر با آن معامله ی شکّ از حیث جریان اصول و... می شود و در صورت تأثیر آن مباحثِ حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی و مباحث اشتغال مطرح می شود بنابراین بسیاری از مبحث مهم علم اصول متفرّع بر این مبحث است در حالی که به صورت متمرکز کمتر مورد بحث قرار گرفته است.
دیدگاه اول، عدم تأثیر علم...
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.