سایت مرکز فقهی
چکیده
عقد بیع هر گاه به صورت تعلیقی باشد، باطل است زیرا تعلیق در عقود، موجب فساد عقد می شود، بنابراین در معاملات مرسوم این عقد به صورت مطلق، انجام می شود. در این مقاله به بررسی مقتضای اطلاق عقد بیع، پرداخته شده است.
بحث در مورد این موضوع از آنجا دارای اهمیّت است که به خاطر غیر منقّح بودنش، در کلمات برخی علماء اشتباهاتی روی داده و اموری که مربوط به اطلاق عقد نیست، به آن نسبت داده شده یا آنچه در مقابلِ اطلاق عقد نیست به عنوان مقابل آن ذکر شده است در نتیجه ضرورت نوشتار حاضر برای ایضاح...
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.