سایت مرکز فقهی

رديف

شماره طلبه

نام خانوادگی

نام

  1.  

9111050001

چكاني

محمود

  1.  

9111050005

آزادپرور

مهدي

  1.  

9211050001

بندار

مسعود

  1.  

9211050002

بهرام ارجاوند

روح اله

  1.  

9211050003

خاني

محمدرضا

  1.  

9211050008

كمالي نسب

ابوالفضل

  1.  

9211050009

مستجاب الدعوه

سيدمهدي

  1.  

9211050013

ميرسالاري

سيدهدايت اله

  1.  

9211050017

نصرآزاداني

محمدجواد

 

تعداد بازدید :747
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.